Aparaty ruchome

Aparaty ruchome są aparatami wyjmowanymi, dlatego żeby działały pacjent musi je nosić kilka godzin w ciągu dnia oraz spać w nich przez całą noc. Są to aparaty ortopedyczno – czynnościowe, którymi osiąga się doskonałe rezultaty leczenia dzieci, gdyż nie tylko poprawiają ustawienie zębów, ale wpływają na rozwój całego układu kostnego. W leczeniu dorosłych wykorzystuje się tylko niektóre elementy aparatów ruchomych jako środek pomagający w leczeniu skomplikowanych wad zgryzu.

Copyright @ 2016 Ortodonta-ciszek.pl
Created by Colorvision.pl